secure booking button
%:Lingo.BookingEngine.LanguageName%> Svenska
Hotel Albert Premier (Malmedy) Show info
Place Albert 1er 40 - 4960 Malmedy - Belgium (Map)
Tel: +32 (0)80 33 04 52 - Fax: +32 (0)80 33 06 16 - contact (e-mail)
 
Ditt konto har gått ut!
 
Detta konto är utgånget. Kontakta {Stardekk} för att förnya ert konto.
Extra information
 
This page is secured by Comodo!
All känslig information som skickas mellan eran dator och vår webbsida koderas med SSL(Secure Sockets Layer). Vårt SSL-certifikat levereras av Comodo.