secure booking button
%:Lingo.BookingEngine.LanguageName%> English
Museum Lane Hotel (Amsterdam) Show info
Weteringschans 67 - 1017 RX Amsterdam - The Netherlands (Map)
Tel: 0031 20 626 17 11 - contact (e-mail)
 
Booking via secure connection 1. Rates and availability
To view prices and availability, please enter your dates.
Corporate/Promotion Code
Booking via secure connection
  • No credit card needed: this property doesn't require a credit card for you to make a reservation.
  • On this website you always book directly at the property
  • Here you always find the best rates
  • You get a good service
  • No reservation fees
Extra information
 

Prive Beleid / Privacy Policy

In overeenstemming met artikel 5 van wet 15/1999 van bescherming van persoonsgegevens, Hotel Museum Lane informeert u dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via een vorm van elektronische registratie om te verschijnen op deze website zullen worden opgenomen in een bestand, die verantwoordelijk is voor Hotel Museum Lane .

De doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens die in het bijzonder wordt aangeduid in elk van de pagina’s waar je het elektronische inschrijvingsformulier.

ART Gallery Hotel verbindt zich ertoe om te behandelen als strikt vertrouwelijk. Hun persoonlijke gegevens, het gebruik ervan, uitsluitend voor de genoemde doeleinden.

ART Gallery Hotel deelt mee dat hij veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen en te voorkomen dat de wijziging, verlies en / of ongeoorloofde toegang geïmplementeerd.

U kunt gebruik maken van de rechten van de oppositie, de toegang, correctie en annulering van het gebied dat door de wet, door het sturen van een email naar [email protected] of via de contact gegevens op onze website.

 

In accordance with Article 5 of the Dutch Law 15/1999 on personal data protection, ART Gallery Hotel informs you that the personal data you provide to us through a form of electronic record to appear will be included in a file that is responsible for this website Art Gallery Hotel. The purpose of collecting personal data, in particular, is indicated in each of the pages where your electronic application form.
Art Gallery Hotel undertakes to treat as strictly confidential. Their personal data, using them only for the purposes specified.
Art Gallery Hotel announces that he has taken to ensure the safety of your personal information and prevent implemented the change, loss and / or unauthorized access. Safety You can make use of the rights of opposition, access, correction and cancellation of the area covered by the law, by sending an email to [email protected] or via the contact details on our website.

 

UHV / General Terms and Conditions applied.

Beschikbaar op : Algemene voorwaarden

Available at: Terms and conditions

 

KVK: 60872888

BTW / VAT: NL854097454.b01

This page is secured by Comodo!
All sensitive information exchanged between your computer and our website is encrypted using SSL. Our SSL Certificate is provided by Comodo.